Zgodnie z § 30 rozdziału VIII w szkole działa Rada Rodziców

§ 30 rozdział VIII

Rada Rodziców Gimnazjum corocznie wybiera Przewodniczącego, na roczną kadencję, trwającą od początku roku kalendarzowego. Przewodniczący wraz z Radą Rodziców Gimnazjum reprezentuje rodziców (prawnych opiekunów) wobec Fundacji, dyrektora Gimnazjum i dyrektora zarządzającego Szkołami. Przewodniczący Rady Rodziców Gimnazjum jest członkiem Rady Głównej Szkół.