Terminy konkursów kuratoryjnych w roku szkolnym 2018/2019 

Nazwa konkursu 

Etap szkolny

Etap rejonowy

Etap wojewódzki

 Język polski

 23.11.2018

godz. 14.00

11.01.2019

godz. 14.00 

01.03.2019

godz. 12.00 

 Język angielski

16.11.2018

godz. 14.00

16.01.2019

godz. 14.00

05.03.2019

godz. 12.00

 Język niemiecki

21.11.2018

godz. 14.00

24.01.2019

godz. 14.00

08.03.2019

godz. 12.00

 Historia

 22.10.2018

godz. 14.00

07.12.2018

godz. 14.00 

18.02.2019

godz. 12.00 

 Biologia

 07.11.2018

godz. 14.00

 10.01.2019

godz. 14.00

07.03.2019

godz. 12.00 

 Geografia

19.10.2018

godz. 14.00

14.12.2018

godz. 14.00 

04.03.2019

godz. 12.00 

 Matematyka

14.11.2018

godz. 14.00

25.01.2019

godz. 14.00

15.03.2019

godz. 12.00

 Fizyka

08.11.2018

godz. 14.00

09.01.2019

godz. 14.00

12.03.2019

godz. 12.00

 Chemia

15.11.2018

godz. 14.00

17.01.2019

godz. 14.00

14.03.2019

godz. 12.00

 Informatyka

19.11.2018

godz. 14.00

21.01.2019

godz. 14.00

11.03.2019

godz. 12.00