Z ogromną satysfakcją informujemy, że pod koniec roku szkolnego 2015/2016 została podpisana umowa patronacka pomiędzy Sopockim Autonomicznym Liceum a Uniwersytetem Humanistycznospołecznym (SWPS) w Sopocie. Nasi uczniowie, zarówno z liceum, jak i z gimnazjum, od nowego roku szkolnego uczestniczyć będą w ramach indywidualnych profili akademickich w warsztatch i wykładach prowadzonych przez wykładowców Uniwersytetu Humanistycznospołecznego.

Taida Szczepańska-Podumis
dyrektor Sopockiego Autonomicznego Liceum i Gimnazjum