Od 2009 roku Sopockie Szkoły Autonomiczne współpracują z międzynarodową organizacją Lattitude Global Volunteering promującą woluntariat w różnych częściach świata. Celem projektu jest umożliwienie szerokiego kontaktu młodzieży z native speakerami.  W każdym roku szkolnym gościmy w murach naszej szkoły młodych ludzi w różnych anglojęzycznych krajów. W ubiegłych latach poznaliśmy Johannę, Megan, Luka, Kate, Annę, a w tym roku szkolnym będziemy mogli zawrzeć znajomość z James'em.
Czekają nas zajęcia, projekty oraz moc ciekawostek z drugiej półkuli, gdzie jeździ się po ‘złej’ stronie drogi.


Magdalena Wilczek
Magdalena Jodłowska
(03.03.2014)