Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna "Osiek" prowadzi pracę o charakterze diagnostyczno-terapeutycznym. Udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, wspiera działania rodziców i nauczycieli oraz prowadzi dla nich szkolenia i warsztaty psychoedukacyjne.

Do zadań Poradni należą m.in.:

  • diagnozowanie możliwości, uzdolnień i deficytów rozwojowych,
  • terapia pedagogiczna,
  • profilaktyka uzależnień i innych problemów,
  • doradztwo zawodowe (pomoc uczniom w dokonaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej),
  • wspieranie wychowawczej funkcji rodziny i szkoły.

Korzystanie z usług Poradni:

  • uczniowie, rodzice i nauczyciele szkół Fundacji – bezpłatnie.

www.poradnia.gfo.pl